Genel Kurul Gündemi

Değerli Üyelerimiz;

22-23 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan 1. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılımın ZORUNLU olduğunu hatırlatırız,

Cumartesi günü toplantının açılması için çoğunluğun sağlanması gerekli olduğundan Muhakkak Cumartesi günü toplantıya katılım sağlayınız.

Toplantı gündemi aşağıdaki gibidir.

 

1) Genel Kurulun Yapılacağı Yer          : Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu

 Ilıcabaşı Mah. Denizli Bulv. No:97 Efeler/AYDIN

2) Genel Kurulun Yapılacağı Tarih        : 22/08/2020 (Cumartesi)- 23/08/2020 (Pazar)

 1. a) Genel Kurul Görüşmeleri İçin : 22/08/2020 (Cumartesi)-Saat: 09:oo-17:oo
 2. b) Organ ve Mümessil Seçimleri İçin : 23/08/2020 (Pazar)-Saat: 09:oo-17:oo

3) Gündem:

 1. a) Genel Kurul Görüşmeleri           :
 2. Yoklama
 3.     Açılış ve saygı duruşu

         iii.   Genel Kurul Başkanlık Divanı için seçim ve divan teşkili

 1. Oda kurucu yönetim kurulu çalışma raporunun müzakeresi ve onaylanması
 2. Yönetim kurulunun bilânçosunun tedkiki ve kabûlü hâlinde ibra edilmesi

         vii.  Oda denetleme kurulu raporunun müzakere edilip onaylanması

         viii. Odanın gelecek dönem bütçesinin görüşülüp onaylanması

 1.  Yönetim kurulunca teklif edilen veya oda üyelerince teklif edilip genel kurulun

         ekseriyetince kabûl olunan konuların müzakere edilip karara bağlanması

 1.  Oda organları için aday olanların tesbiti ve adayların kendilerini tanıtıp

         programlarını anlatmaları

 1. Dilekler, temenniler ve kapanış
 2. b) Seçimler :
 3. Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
 4.   Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,

         iii.  Denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,

 1. Oda’yı Birlik Büyük Genel Kurulu’nda temsil edecek olan asıl ve yedek

               mümessillerin seçilmesi

Bilgilerinize

Fatura Bedelleri Hakkında

Değerli Üyelerimiz;

SGK Muhasebe Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre Mayıs ayı Optik Fatura Bedelleri 17/08/2020 tarihinde bankaya gönderilecek olup, aynı gün hesaplara gönderilecektir.

Bilgilerinize

 

 

 

Korona virüse karşı maske yetmez, gözlük de takın!

Dünyada ve ABD’de pandemi döneminin önemli isimlerinden olan Fauci, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, COVID-19’dan korunmak için maske takmanın gerekli olduğunu, gözlük takmanın da fazladan koruma sağladığını söyledi.

Dünyada ve ABD’de pandemi döneminin önemli isimlerinden olan Fauci, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gözlük veya gözünüzü koruyacak diğer aksesuarları öneriyorum. Önümüzdeki dönemde korona virüs bulaşmasına karşı gözleri korumak da standart bir tedbir haline gelebilir. Korona virüsten korunmak istiyorsanız, burun ve ağız yanında göz gibi mukoz dokuları da korumanız gerekiyor.

Bu dokuların tamamı, virüsün bulaşmasına imkan tanıyor. O nedenle tamamını korumamız gerekiyor. Gözlük veya göz bölgesini koruyacak bir aparat kullanmak, tam koruma için önemli.”

 

İşveren ve İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kitapçıkları Yayınlandı

Değerli üyelerimiz,

Bu ay itibariyle zorunlu olan işveren ve işveren vekilinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi zorunluluğu için gerekli ders kitapları aşağıdadır.

Derslere Anadolu Üniversitesinin sitesinden giriş yaparak dersleri tamamlamanız gerektiği hatırlatırız.

Sınav 27 Eylül 2020 tarihinde Belirtilen Sınav Merkezlerinde Tek Oturumda yapılacaktır. 100 tam puan üzerinden başarılı olabilmek için en az 50 puan alınması gerekmektedir.

Bilgilerinize.

İSG-ÜNİTE-1-ÖZET-1

İSG-ÜNİTE-2-ÖZET

İSG-ÜNİTE-3-ÖZET

İSG-ÜNİTE-4-ÖZET

İSG-ÜNİTE-5-ÖZET

İSG-ÜNİTE-6-ÖZET

İSG-ÜNİTE-7-ÖZET

İSG-ÜNİTE-8-ÖZET

İSG-ÜNİTE-9-ÖZET

İSG-ÜNİTE-10-ÖZET

İSG-ÜNİTE-11-ÖZET

İSG-ÜNİTE-12-ÖZET

 

http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/14/isveren-ve-isveren-vekili-icin-is-sagligi-ve-guvenligi

 

 

İlk Genel Kurula Davet

Değerli Üyelerimiz;

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un ek 1 inci maddesi ile kurulmuş bulunan optisyen-gözlükçüler odamızın, aynı Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ve COVİD-19 Virüsü salgını sebebiyle alınan idarî tedbir kararlarından dolayı ertelenmiş olan ilk genel kurulu; aşağıda belirtilen yerde ve günlerde, aşağıda gösterilen saat dilimleri arasında ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır:

1) Genel Kurulun Yapılacağı Yer          : Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu

 Ilıcabaşı Mah. Denizli Bulv. No:97 Efeler/AYDIN

2) Genel Kurulun Yapılacağı Tarih        : 22/08/2020 (Cumartesi)- 23/08/2020 (Pazar)

 1. a) Genel Kurul Görüşmeleri İçin : 22/08/2020 (Cumartesi)-Saat: 09:oo-17:oo
 2. b) Organ ve Mümessil Seçimleri İçin : 23/08/2020 (Pazar)-Saat: 09:oo-17:oo

3) Gündem:

 1. a) Genel Kurul Görüşmeleri           :
 2. Yoklama
 3. Açılış ve saygı duruşu

         iii.   Genel Kurul Başkanlık Divanı için seçim ve divan teşkili

 1. Oda kurucu yönetim kurulu çalışma raporunun müzakeresi ve onaylanması
 2. Yönetim kurulunun bilânçosunun tedkiki ve kabûlü hâlinde ibra edilmesi

         vii.  Oda denetleme kurulu raporunun müzakere edilip onaylanması

         viii. Odanın gelecek dönem bütçesinin görüşülüp onaylanması

 1.  Yönetim kurulunca teklif edilen veya oda üyelerince teklif edilip genel kurulun

         ekseriyetince kabûl olunan konuların müzakere edilip karara bağlanması

 1.  Oda organları için aday olanların tesbiti ve adayların kendilerini tanıtıp

         programlarını anlatmaları

 1. Dilekler, temenniler ve kapanış
 2. b) Seçimler :
 3. Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
 4.  Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,

         iii.  Denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,

 1. Oda’yı Birlik Büyük Genel Kurulu’nda temsil edecek olan asıl ve yedek  mümessillerin seçilmesi

 

II- Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, genel kurul toplantısı 05/09/2020-06/09/2020  günlerinde aynı yerde ve aynı saat dilimleri içinde ve aynı gündem ile çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.

Zikredilen Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 6643 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca; üyelerin, oda genel kurulu toplantısına katılmaları ve seçimlerde oy kullanmaları mecburîdir. Mazereti sebebiyle genel kurul toplantılarına katılmayacak ve seçimlerde oy kullanmayacak olanlar, mazeretlerini bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyenler veya bildirdikleri mazeret geçerli kabûl edilmeyenler hakkında, aynı Kanun’un 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen malî müeyyide (para cezası) uygulanacaktır. Genel kurulun yukarıdaki şekilde yapılacağı ayrıca gazete ilân edilmiştir.

Bilginizi ve genel kurul toplantılarına ve seçimlere katılmanızı önemle rica ederiz.

Oda Yönetim Kurulu 

2020 Yılı Oda Aidatları Hakkında

Saygıdeğer üyemiz;

Bilindiği üzere; optisyen-gözlükçüler odalarına kayıtlı bulunan meslekdaşlarımız, 24.04.2019 tarihli ve 30783 sayıl Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin 51 inci maddesine ve odalarımız hakkında kıyasen uygulanmakta olan 6643 sayılı Kanun’un 55 inci maddesine göre, her yıl değişen miktarda yıllık aidat ödemek durumundadır.

Üyelerimizin bu yıl için ödeyeceği yıllık aidatın miktarı, 1.221,80TL (binikiyüzyirmibir lira, seksen kuruş) olarak tayin edilmiştir.

Sözü edilen Yönetmeliğin 55 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine ve 6643 sayılı Kanun’un 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, yıllık aidatın en geç Şubat ay’ının sonuna kadar ödenmesi kanunî bir şarttır. Ancak, bahsi geçen Yönetmeliğe  10.03.2020 tarihli ve 31064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile eklenen Geçici Madde 7 ile, 2020 yılına ilişkin yıllık aidatın son ödeme tarihi 31.07.2020 olarak belirlenmiştir. Yani, 2020 yılına ilişkin yıllık aidat ödemesinin, en geç 31.07.2020 (Kurban Bayramı tatili sebebiyle 04.08.2020) gününün sonuna kadar mutlaka ödenmesi gerekmektedir.

 

Hesap Numaralarımız;

 

1-T. C. Ziraat Bankası

Şube Kodu : 33-Aydın Şubesi

Hesap No: 90477471-5001

IBan : TR18 0001 0000 3390 4774 7150 01

Hesap Sahibi : Aydın Optisyen-Gözlükçüler Odası

 

2-Türkiye İş Bankası

Şube Adı: Adnan Menderes Bulvarı/Aydın

Hesap No: 3002-0164601

Iban : TR14 0006 4000 0013 0020 1646 01

Hesap Sahibi : Aydın Optisyen-Gözlükçüler Odası

 

Açıklama kısmına mutlaka Optisyen/Gözlükçünün İsmi Yazılmalıdır.

 

İlgili Yönetmelik Maddesi: GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Meslek Kanununun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen süre içinde odaya kaydını yaptırmış bulunanlardan odaya üyeliği devam edenlerin 2020 yılına ilişkin yıllık aidatlarını ödemeleri için son tarih 31/7/2020’dir.

 

 

SGK Fatura Bedeli Ödemesi Hakkında

SGK Muhasebe Daire Başkanlığından aldığımız bilge göre,

Nisan 2020 dönemi optik fatura bedelleri 16.07.2020 tarihi ( Perşembe Günü ) bankalara gönderilecek olup aynı gün optisyenlik müesseselerinin hesaplarına aktarılacaktır.

Bilgilerinize

Kavaklı Anadolu Lisesi

Kavaklı Global Ortaokul | Lise ailesi olarak 16 yıldır;

 

* Uzman öğretmen kadromuz

* 15 Kişilik özel sınıflarımız

* Çoklu yabancı dil eğitim sistemimiz

* Bire bir yapılan soru çözümlerimiz ve etütlerimiz

* Uzman psikolojik danışman eşliğindeki rehberlik servisimiz

* Sanat, spor, sosyal sorumluluk projeleri, teknoloji, özel protokoller ile sizlere kaliteli bir eğitim sunmaktayız.

 

Biz, değerlerimiz, eğitimimiz ve farklarımız ile Aydın’dan Dünya’ya açılıyoruz.

 

Daha detaylı bilgi için sizleri okulumuza bekliyoruz.

 

İletişim; 0256 247 0939

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması Hakkında

Değerli Üye Meslektaşlarımız

Bilindiği üzere 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile  ”İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ” Az Riskli olan müesseselerimiz için ertelemeler sonrası  yürürlüğe girdi. Müesseselerimizde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi  atamamız gerekmektedir.

İşveren ve  işveren vekili  için Sertifikaya müracaat etmek isteyen meslektaşlarımız  Eskişehir Anadolu Üniversitesi 10-11-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvuru yapabilir.

Bilgilerinize

Başvuru için linke tıklayınız:

http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/14/isveren-ve-isveren-vekili-icin-is-sagligi-ve-guvenligi,

Not: Başvuru sırasında mail adresinize link gelecek olup, vesikalık fotoğrafınızı sisteme eklemeniz gerekir ayrıca telefon numaranızı eklemek için cep telefonunuza onay kodu gelecektir.

Başvuru ücreti 250 TL’dir.

 

 

 

 

Mayıs 2020 Dönemi Optik Katılım Payı Hakkında

SGK Muhasebe Daire Başkanlığından aldığımız bilgiye göre;

Mayıs 2020 dönemi Optik fatura katılım payı tutarları 30 Haziran 2020 Salı günü bankalara gönderilecek olup, aynı gün içerisinde optisyenlik müesseselerinin hesaplarında olacaktır.

Bilgilerinize,