Eylül 2018 Dönemi Optik Fatura Bedelleri Hakkında

SGK Muhasebe Daire Başkanlığından aldığımız bilgiye göre;

Eylül 2018 dönemi Optik fatura tutarları 17 Aralık 2018 Pazartesi günü bankalara gönderilecek olup, aynı gün içerisinde optisyenlik müesseselerinin hesaplarında olacaktır.

Bilgilerinize,

Ekim 2018 Dönemi Optik Katılım Payı Hakkında

SGK Muhasebe Daire Başkanlığından aldığımız bilgiye göre;

Ekim 2018 dönemi Optik fatura emekli katılım payı tutarları 30 Kasım 2018 Cuma günü bankalara gönderilecek olup, aynı gün içerisinde optisyenlik müesseselerinin hesaplarında olacaktır.

Bilgilerinize,

Ağustos 2018 Dönemi Optik Fatura Bedelleri Hakkında

SGK Muhasebe Daire Başkanlığından aldığımız bilgiye göre;

Ağustos 2018 dönemi Optik fatura tutarları 15 Kasım 2018 Perşembe günü bankalara gönderilecek olup, aynı gün içerisinde optisyenlik müesseselerinin hesaplarında olacaktır.

Bilgilerinize,

Temmuz 2018 Dönemi Optik Fatura Bedelleri Hakkında

SGK Muhasebe Daire Başkanlığından aldığımız bilgiye göre;

Temmuz 2018 dönemi Optik fatura tutarları 15 Ekim 2018 Pazartesi günü bankalara gönderilecek olup, aynı gün içerisinde optisyenlik müesseselerinin hesaplarında olacaktır.

Bilgilerinize,

Temmuz 2018 Dönemi Optik Katılım Payı Hakkında

SGK Muhasebe Daire Başkanlığından aldığımız bilgiye göre;

Temmuz 2018 dönemi Optik fatura emekli katılım payı tutarları 31 Ağustos 2018 Cuma günü bankalara gönderilecek olup, aynı gün içerisinde optisyenlik müesseselerinin hesaplarında olacaktır.

Bilgilerinize,

Vefat-Başsağlığı

Değerli üye meslekleşlarımızdan Cem DURMUŞ (Cem Optik Nazilli) hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Cenazesi 31.07.2018 ikindi namazını müteakip Koca Camii Nazilli’den kalkacaktır.
Ailesine yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Aydın Gözlükçüler ve Optisyenler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanlığı

Önemli Hatırlatma

Değerli Meslektaşlarımız,
2018 yılı optik sözleşmesinin 05.02.2018 Pazartesi son günü olduğunu hatırlatır, mağduriyet yaşamamanız için işlemlerimizi ivedilikle tamamlamanızı rica ederiz.

Ocak 2018 Dönemi ve Sonrası Reçete Arkası Bilgiler Hakkında

Bilindiği üzere SGK tarafından yayımlanan 2018 yılı Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesinin 3.3.5 maddesi ( ç ) bendinde gerçekleştirilen düzenleme ile malzemeyi Teslim alan kişinin telefon numarası yazılması mecburidir.

Eski sözleşmede adres ve/veya telefon şeklinde olan düzenleme yeni sözleşmede sadece telefon numarası şeklinde değiştirilmiş olup optisyenlik müesseseleri 1 Ocak 2018 tarihi itibarı ile geçerli olmak üzere Kuruma fatura edilecek olan tüm reçetelerde teslim alan kişiye ait telefon numarası yazması veya yazılması konusunda hassasiyet göstermeleri, yazılmaması halinde ise KESİNTİ yapılacaktır.

Bilgilerinize

2018 SGK Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşme Ücreti Hakkında

Sayın Üye Meslektaşlarımız

2018 yılı Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi için Kurum tarafından daha önceden yayınlanan duyuru gereği sözleşme bedeli olarak Brüt Asgari Ücretin 5/1 ve/veya 0,02 katı olarak değerlendirilen bedelin aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yatırılması ve dekontunun sözleşme EK’ine eklenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize,

Ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak yatırılması,
Ücretlerin beyan usulü yöntemi kullanılarak vergi numarası (öncelikli) veya TC kimlik numarasıyla;
SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerine veya,

Beyan usulü sistemini bugün itibariyle internet bankacılığına entegre eden bankaların (Akbank, Denizbank, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası) internet bankacılığı aracılığıyla, aşağıdaki şekilde, başvuru tipine göre seçim yapılarak ücretlerin yatırılması gerekmektedir.

ÖDEMELER ; SGK ÖDEMELERİ

YATIRILACAK YÖNTEM ; BEYAN USULÜ

İL SEÇİMİ ; ANKARA

SEÇİLECEK BİRİM (SAYMANLIK ADI) ; GELİR MUHASEBE BİRİMİ

REFERANS NUMARASI (SORGULAMA TİPİ) ; VERGİ NUMARASI (ÖNCELİKLİ) veya TC KİMLİK NUMARASI

BAŞVURU TİPİ ; 1046 GSS SÖZLEŞME ÜCRET

ÖDENECEK BEDEL ; 2018 Yılı Brüt Asgari Ücretin 5/1 ve/veya 0,2 katı ( 405.90 TL )

AÇIKLAMA KISMINA;
“OPTİSYENLİK MÜESSESESİNİN İSMİ MEDULA SİCİL NUMARASI, 2018 YILI OPTİK SÖZLEŞME ÜCRETİ” ŞEKLİNDE YAZILACAKTIR.

Sözleşme İçin İstenen Evraklar

Sözleşme Yenilemek İçin İstenen Evraklar Aşağıdaki Gibidir;
1* 3 (üç) nüsha sözleşme Her sayfası mesul müdür ve müessese sahibi tarafından imzalanacak, son sayfalara müessese kaşesi basılacaktır.
2* Ticaret Sicil Gazetesi (Müessese şirket ise) Ortaklık Sözleşmesi (Adi ortaklık ise) Aslı veya noter onaylı örneği
3* Optisyenlik müessese ruhsatnamesi Aslı veya noter onaylı örneği
4* Müessesenin sahibi gerçek kişi(şahıs firması) ise müessese sahibi ve mesul müdürü, tüzel kişiliklerde yöneticisi ve/veya ortaklarına ilişkin adli sicil kaydını gösteren belge
Adli sicil kaydını gösterir belgenin aslı
Saygılarımızla duyurulur.

SÖZLEŞME YAPMAK İÇİN ARANAN BELGELER EK:1

SIRA
NO BELGELER AÇIKLAMA

1* 3 (üç) nüsha sözleşme Her sayfası mesul müdür ve müessese sahibi tarafından imzalanacak, son sayfalara müessese kaşesi basılacaktır.
2* Ticaret Sicil Gazetesi (Müessese şirket ise)
Ortaklık Sözleşmesi (Adi ortaklık ise) Aslı veya noter onaylı örneği
3 Müessese sahibi ve mesul müdürün imza sirküleri Aslı veya noter onaylı “ıslak imzalı”
(geriye dönük son 6 aya ait )
4 Müessese sahibi ve mesul müdürün T.C. Kimlik Numarası ve kimlik fotokopisi Sözleşme evraklarını teslim alan yetkili tarafından kimliğin aslına uygunluğu kontrol edilerek alınacaktır.
5 Mesul müdürün optisyenlik diploması veya gözlükçülük ruhsatnamesi Aslı veya noter onaylı örneği
6* Optisyenlik müessese ruhsatnamesi Aslı veya noter onaylı örneği
7 Personel Çalışma Belgesi fotokopisi ( İkinci Optisyen çalıştırılması durumunda) Noter veya düzenleyen İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı
8* **Müessesenin sahibi gerçek kişi(şahıs firması) ise müessese sahibi ve mesul müdürü, tüzel kişiliklerde yöneticisi ve/veya ortaklarına ilişkin adli sicil kaydını gösteren belge Adli sicil kaydını gösterir belgenin aslı
9 Dernek üyesi olan optisyen müesseselerinin her sözleşme yaptığında üyesi olduğu dernekten faaliyet belgesi

(*) Sözleşmesi olan optisyenlik müesseselerinin sözleşme yenilemeleri halinde de istenecek belgelerdir. Kurum elektronik sözleşmeye geçildiğinde istenecek belgeler Kurum tarafından belirlenecektir.
(**) Müessesenin yabancı uyruklu ortağına ilişkin adli sicil kaydı ile ilgili düzenleme Türkiye’de ikamet eden/ ikamet etmeyen gerek yöneticileri gerek ortaklarından T.C. Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişilerin, uyruğunda bulunduğu ülkenin mevzuatına göre yetkili makamlardan bizzat kendileri tarafından temin edeceği adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi veya Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alacağı adli sicil kaydını gösteren belgelerden birinin Kuruma ibrazı yeterlidir.
Durumlarında her hangi bir değişiklik olan optisyenlik müesseselerinden yukarıdaki belgelerin tamamı istenecektir.
İlk defa sözleşme yapacakların verecekleri belgeler ile aranan belgelerin içeriğinin değişmesi nedeniyle yeniden sunulacak belgeler noter tasdikli olabileceği gibi, belge asıllarının fotokopilerine Sağlık İl Müdürlüklerinden yetkili elemanlarınca “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve ıslak imza ile onaylanması durumunda da geçerli olacaktır. Bu maddede tanımlanan işlemler için; 5. ve 6. sıra nolu belgelerin fotokopisi, üyesi olduğu optisyenlik müesseseleri derneği tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve ıslak imza ile onaylanması durumunda da geçerli olacaktır.