Üyelik Hakkında

 1. Bölge Aydın Optisyen Gözlükçüler Odası

Oda Kaydı İçin İstenen Belgelerin Özeti

 

 1. Dilekçe (Başvuru sırasında oda tarafından imzalatılacaktır.)

 

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Oda yetkisi tarafından “aslı gibidir” yapılacaktır.)

 

 

 1. Optisyenlik Diploması (Oda tarafından “aslı gibidir” yapılmış hali veya Noter onaylı sureti )

 

 1. Gözlükçü olanlar için Gözlükçülük Ruhsatnamesi’nin Fotokopisi  (Oda tarafından “aslı gibidir” yapılmış şekli veya Noter onaylı sureti )

 

 

 1. Özgeçmiş Bilgileri Belgesi ( Başvuru sırasında odadan temin edilerek doldurulacaktır.)

 

 1. (6) Adet Vesikalık Fotoğraf ( Son 6 ay içinde çektirilmiş olacaktır.)

 

 

 1. Adli Sicil Beyanı (E-Devlet üzerinden temin edilebilir.)

 

 

 1. İkamet Belgesi ( E-Devlet Sisteminden, Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan temin edilebilir.)

 

 

 1. İmza Sirküleri ( Başvurunun bizzat yapılması halinde gerek yoktur.

Noterlikçe onaylanmış sureti kargo ile yapılan başvurularda geçerlidir.)

 

 

 1. Tahsilât Makbuzu (Oda tarafından verilecektir. )