Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri

 

 

Evraklar ;

1-) 3 Nüsha Sözleşme

2-) 2019 Yılı Sözleme Ücreti Dekontu

3-) Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi

4-) Müessese Mesul Müdürüne Ait Adli Sicil Belgesi

5-) Müessese Sahibine Ait Adli Sicil Belgesi

6-) Dernek Faaliyet Belgesi

2019 SGK Sözleşme Ücreti Ödeme İşlemleri

2019 yılı SGK Sözleşmesi için Kurum tarafından daha önceden yayınlanan duyuru gereği sözleşme bedeli olarak Brüt Asgari Ücretin 5/1 ve/veya 0,02 katı olarak değerlendirilen bedelin aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yatırılması ve dekontunun sözleşme EK’ine eklenmesi gerekmektedir.

Ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak yatırılması,
Ücretlerin beyan usulü yöntemi kullanılarak vergi numarası (öncelikli) veya TC kimlik numarasıyla;
SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerine veya,

Beyan usulü sistemini bugün itibariyle internet bankacılığına entegre eden bankaların (Akbank, Denizbank, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası) internet bankacılığı aracılığıyla, aşağıdaki şekilde, başvuru tipine göre seçim yapılarak ücretlerin yatırılması gerekmektedir.

ÖDEMELER ; SGK ÖDEMELERİ

YATIRILACAK YÖNTEM ; BEYAN USULÜ

İL SEÇİMİ ; ANKARA

SEÇİLECEK BİRİM (SAYMANLIK ADI) ; GELİR MUHASEBE BİRİMİ

REFERANS NUMARASI (SORGULAMA TİPİ) ; VERGİ NUMARASI (ÖNCELİKLİ) veya TC KİMLİK NUMARASI

BAŞVURU TİPİ ; 1046 GSS SÖZLEŞME ÜCRET

ÖDENECEK BEDEL ; 2019 Yılı Brüt Asgari Ücretin 5/1 ve/veya 0,2 katı (511,68- TL)

AÇIKLAMA KISMINA; OPTİSYENLİK MÜESSESESİNİN İSMİ MEDULA SİCİL NUMARASI, 2019 YILI OPTİK SÖZLEŞME ÜCRETİ” ŞEKLİNDE YAZILACAKTIR.

Bilgilerinize,