Amaç ve Hedeflerimiz

Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak görüşmelerde mesleğimizi ve meslektaşlarımızı daha etkin bir şekilde temsil etmek amacıyla, oda ve birlik kanunumuz çıkana kadar meslek adına ortak akılla alınacak kararları ilgili kuruluşlara iletmek ve kurumsal bir model oluşturmak için konfederasyon ve federasyon çatısı altında derneğimizi 2007 yılında kurmuş bulunmaktayız.

Derneğimiz bütün birimleri ile kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, tarafsız, güvenilir, etkin ve kaliteli bir hizmet anlayışıyla; 

  • Optisyenlik mesleğini yapmaya haiz tüm bireylerin gelişimine katkıda bulunarak kalkınmalarında öncü rol oynamak,
  • Optisyenlik mesleği mensuplarını en iyi şekilde temsil etmek, bu doğrultuda etkin politikalar belirlemek ve uygulamak,
  • Her alanda üyelerimiz adına yapılacak tüm girişimlerde mükemmeliyeti bir ilke olarak benimsemektir.
  • Optisyenlik mesleğinin, kanunumuzda bizlere emredildiği gibi bir sağlık mesleği olarak icra edilmesini sağlamak, saygınlığını korumak.
  • Optisyenlik müesseselerinin hak ve hukukunu en üst seyide koruyacak olan Oda ve Birlik kanunumuzun çıkması için gerekli girişimlerde bulunmak,
  • Mesleğimizin kamu kurum ve kuruluşları nezdinde etkin bir şekilde temsili için mesleki birlik ve beraberliği tesis edip, korumak,
  • Meslektaşlarımıza faydalanabilecekleri her türlü eğitim ve gelişim unsurları konusunda sürekli bilgi akışı sağlamak,
  • Meslektaşlarımız arasında Kooperatifçilik kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması için politikalar üretmek,
  • Ülkemizin sağlık politikalarına uygun projeler ve yöntemler geliştirerek mesleğimizin gelişimi için Optisyenlik Meslek Yüksek Okulları ile işbirliği yapmak.
  • Sivil toplum ve sosyal sorumluluk bilincinden hareketle, halkımızın göz ve görme sağlığı kalitesini artırmak için kamu yararına politikalar üretmek.