Odaya Kayıt Zorunluluğu Hakkında Sağlık Bakanlığının Yazı

Değerli Meslektaşlarımız

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun Geçici 4’ncü maddesinde ”Oda kurulan illerde ve bölgelerde faaliyette bulunmakta olan meslek mensuplarının, odaların kuruluşundan itibaren üç ay içinde odaya kayıt olmak zorunda olduklarına hükmedilmiştir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen 09.09.2020 tarih ve 66489590-000-E.204096 sayılı yazıda optisyenlik müesselerinde mesul müdür ve diğer personel olarak görev yapan henüz odaya kayıt yaptırmamış olan meslek mensuplarının ise odaya kayıt olması gerektiğine ilişkin resmi yazı aşağıdaki gibidir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 09.09.2020 tarih ve 66489590-000-E.204096 sayılı yazısı

Bilgilerinize

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.