İlk Genel Kurula Davet

Değerli Üyelerimiz;

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un ek 1 inci maddesi ile kurulmuş bulunan optisyen-gözlükçüler odamızın, aynı Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ve COVİD-19 Virüsü salgını sebebiyle alınan idarî tedbir kararlarından dolayı ertelenmiş olan ilk genel kurulu; aşağıda belirtilen yerde ve günlerde, aşağıda gösterilen saat dilimleri arasında ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır:

1) Genel Kurulun Yapılacağı Yer          : Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu

 Ilıcabaşı Mah. Denizli Bulv. No:97 Efeler/AYDIN

2) Genel Kurulun Yapılacağı Tarih        : 22/08/2020 (Cumartesi)- 23/08/2020 (Pazar)

 1. a) Genel Kurul Görüşmeleri İçin : 22/08/2020 (Cumartesi)-Saat: 09:oo-17:oo
 2. b) Organ ve Mümessil Seçimleri İçin : 23/08/2020 (Pazar)-Saat: 09:oo-17:oo

3) Gündem:

 1. a) Genel Kurul Görüşmeleri           :
 2. Yoklama
 3. Açılış ve saygı duruşu

         iii.   Genel Kurul Başkanlık Divanı için seçim ve divan teşkili

 1. Oda kurucu yönetim kurulu çalışma raporunun müzakeresi ve onaylanması
 2. Yönetim kurulunun bilânçosunun tedkiki ve kabûlü hâlinde ibra edilmesi

         vii.  Oda denetleme kurulu raporunun müzakere edilip onaylanması

         viii. Odanın gelecek dönem bütçesinin görüşülüp onaylanması

 1.  Yönetim kurulunca teklif edilen veya oda üyelerince teklif edilip genel kurulun

         ekseriyetince kabûl olunan konuların müzakere edilip karara bağlanması

 1.  Oda organları için aday olanların tesbiti ve adayların kendilerini tanıtıp

         programlarını anlatmaları

 1. Dilekler, temenniler ve kapanış
 2. b) Seçimler :
 3. Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
 4.  Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,

         iii.  Denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,

 1. Oda’yı Birlik Büyük Genel Kurulu’nda temsil edecek olan asıl ve yedek  mümessillerin seçilmesi

 

II- Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, genel kurul toplantısı 05/09/2020-06/09/2020  günlerinde aynı yerde ve aynı saat dilimleri içinde ve aynı gündem ile çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.

Zikredilen Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 6643 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca; üyelerin, oda genel kurulu toplantısına katılmaları ve seçimlerde oy kullanmaları mecburîdir. Mazereti sebebiyle genel kurul toplantılarına katılmayacak ve seçimlerde oy kullanmayacak olanlar, mazeretlerini bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyenler veya bildirdikleri mazeret geçerli kabûl edilmeyenler hakkında, aynı Kanun’un 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen malî müeyyide (para cezası) uygulanacaktır. Genel kurulun yukarıdaki şekilde yapılacağı ayrıca gazete ilân edilmiştir.

Bilginizi ve genel kurul toplantılarına ve seçimlere katılmanızı önemle rica ederiz.

Oda Yönetim Kurulu 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.