2020 Yılı Oda Aidatları Hakkında

Saygıdeğer üyemiz;

Bilindiği üzere; optisyen-gözlükçüler odalarına kayıtlı bulunan meslekdaşlarımız, 24.04.2019 tarihli ve 30783 sayıl Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin 51 inci maddesine ve odalarımız hakkında kıyasen uygulanmakta olan 6643 sayılı Kanun’un 55 inci maddesine göre, her yıl değişen miktarda yıllık aidat ödemek durumundadır.

Üyelerimizin bu yıl için ödeyeceği yıllık aidatın miktarı, 1.221,80TL (binikiyüzyirmibir lira, seksen kuruş) olarak tayin edilmiştir.

Sözü edilen Yönetmeliğin 55 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine ve 6643 sayılı Kanun’un 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, yıllık aidatın en geç Şubat ay’ının sonuna kadar ödenmesi kanunî bir şarttır. Ancak, bahsi geçen Yönetmeliğe  10.03.2020 tarihli ve 31064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile eklenen Geçici Madde 7 ile, 2020 yılına ilişkin yıllık aidatın son ödeme tarihi 31.07.2020 olarak belirlenmiştir. Yani, 2020 yılına ilişkin yıllık aidat ödemesinin, en geç 31.07.2020 (Kurban Bayramı tatili sebebiyle 04.08.2020) gününün sonuna kadar mutlaka ödenmesi gerekmektedir.

 

Hesap Numaralarımız;

 

1-T. C. Ziraat Bankası

Şube Kodu : 33-Aydın Şubesi

Hesap No: 90477471-5001

IBan : TR18 0001 0000 3390 4774 7150 01

Hesap Sahibi : Aydın Optisyen-Gözlükçüler Odası

 

2-Türkiye İş Bankası

Şube Adı: Adnan Menderes Bulvarı/Aydın

Hesap No: 3002-0164601

Iban : TR14 0006 4000 0013 0020 1646 01

Hesap Sahibi : Aydın Optisyen-Gözlükçüler Odası

 

Açıklama kısmına mutlaka Optisyen/Gözlükçünün İsmi Yazılmalıdır.

 

İlgili Yönetmelik Maddesi: GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Meslek Kanununun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen süre içinde odaya kaydını yaptırmış bulunanlardan odaya üyeliği devam edenlerin 2020 yılına ilişkin yıllık aidatlarını ödemeleri için son tarih 31/7/2020’dir.

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.