Optisyen – Gözlükçü Kamuoyunu Bilgilendirme

Bilindiği üzere 22.06.2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanuna  7063 sayılı Kanun ile eklenen geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne dayanılarak Birliğimizce hazırlanmış bulunan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği, 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanıp yürürlüğe girmiş; mezkûr geçici 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükmü gereğince Birliğimiz Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan 30-31.05.2019 tarihli ve 2019/3 sayılı karar ile, Ülkemizde 20 bölgede faaliyet gösterecek optisyen-gözlükçüler odaları kurulmuştur.

Oda hakkında sıkça sorulan soruların cevapları aşağıdaki gibidir.

 • Hangi illerdeki Optisyen-Gözlükçüler Aydın Optisyen-Gözlükçüler Odasına kayıt olacak?

Aydın merkez olmak üzere Aydın ve Uşak illerindeki Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip mesul müdür ve personel çalışma belgesine sahip  meslektaşlarımız “ 14.  Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odasına” kayıt olacaklardır.

 • Bağlı olduğu ilden başka yere oda kaydı yaptırabilir miyim?

Hayır. Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile Resmî Gazetede yayımlanan odalara kayıt yaptırmak zorundalar.

 • Odaya son kayıt tarihi ne zaman?

Yasa gereği kurucu odaların resmî gazetede yayımlandığı 29.08.2019 tarih itibarı ile  90 gün ( 3 ay ) , yani 29.11.2019 Cuma, saat 17:00 son kayıt günüdür.

 • Odaya kayıt olmak zorunda mıyız ?olmazsak ne olur?

Optisyenlik Hakkında Kanun gereği optisyenlik mesleğini icra eden Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip Mesul Müdürlerin ve Personel Çalışma Belgesiyle çalışan ikinci  Optisyen/Gözlükçüler odaya kayıt olmak zorundadır.  Son gün 29.11.2019 tarihine kadar kayıt olmayan mesul müdürlerin “ Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi” ve ikinci Optisyen / Gözlükçü için var olan “ Personel Çalışma Belgesi” , il sağlık müdürlükleri tarafından iptal olup, SGK sözleşmeleri fesih edilir ve hiçbir şekilde mesleklerini icra edemez duruma gelirler.

 • Odaya kimler üye olabilir?

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Kanun gereği mesleğini icra eden optisyen/gözlükçü ünvanına sahip mesul müdürler ve aynı ünvana sahip personel çalışma belgesi bulunanlar odaya üye olur. Mesul  müdür ile çalışan müessese sahipleri  üye olamaz, odaya yalnız çalıştırdığı Optisyen/ Gözlükçü ünvanına sahip mesul müdür ve personel çalışma belgesine sahip olanlar üye olur.

 • Bir optisyenlik müessesesinde personel çalışma belgesi ile çalışan ikinci Optisyen/Gözlükçü  var ise üye olmak zorunda mı ?

Evet. Çalışan tüm Optisyen/ Gözlükçü ünvanına sahip mesul müdür ve personel çalışma belgesine sahip olan kişiler odaya üye olmak zorundalar.

 

 • Bir ve birden fazla  şubesi olan müesseselerde her şubenin mesul müdürü üye olmak zorunda mı?

Evet. İster şirket ister şahıs firması olsun Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip olan ve adına belge ( Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi / Personel Çalışma Belgesi ) düzenlenenler odaya üye olmak zorundadır.

 

 • Oda kayıt ücreti nelerden oluşur ?

Odaya Kayıt Ücretleri: Odaya Giriş Ücreti (bir aidat bedeli) + Yıllık Aidat

 

 • Oda kaydı sırasında toplam ne kadar ücret alınacak ?

Buna göre kayıt sırasında alınacak ücretler;

Oda Giriş Ücreti.                   = 1174,80 TL

2019 yılına özel yarım aidat =   587,40 TL

Toplam                                 = 1762,20 TL

 

 • Ödemeyi taksitle yapabiliyor muyuz ?

Yasa gereği oda giriş ve aidat ücretlerine taksitlendirme yapılamamaktadır.

 

 • Oda yönetiminde ki kişilerde aidat verecek mi ?

Evet. Oda yönetimindeki herkes aidat verecek.

 

 • Oda hangi günler ve kaç saat hizmet verecek ?

Resmi Tatiller ile Cumartesi-Pazar günleri hizmet vermeyecek. Hafta içi mesai saatlerinde hizmet verecektir.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.