Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Yönetim Kurulu Kararı

Değerli Meslektaşlarımız

Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği yönetim kurulu kararı ile Türkiye genelinde kurulacak olan Optisyen Gözlükçüler Odaları hakkında kararı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Bilgilerinize

 

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinden:

22.06.2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un 7063 sayılı Kanun ile eklenen geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne dayanılarak Birliğimizce hazırlanmış bulunan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği, 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmiş; mezkûr geçici 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükmü gereğince Birliğimiz Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan 30-31.05.2019 tarihli ve 2019/3 sayılı karar ile, Ülkemizde faaliyet gösterecek ve aşağıdaki listede isimleri, merkezleri ve kapsadığı iller belirtilmiş olan optisyen-gözlükçüler odaları kurulmuştur.

1- 5193 sayılı Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, “Oda kurulan illerde ve bölgelerde faaliyette bulunmakta olan meslek mensupları, odaların kuruluşundan itibaren üç ay içinde odaya kayıt olmak zorundadır.” hükmü yer almakta olup meslek mensuplarının odaya kayıt olmaları zorunludur. Bu duyurunun yürürlük tarihinden itibaren işleyecek olan (3) aylık sürenin uzatılması kanunen mümkün değildir. Bu bakımdan öngörülen (3) aylık süre sonunda ilgili ilin optisyen-gözlükçü odasına kayıt yaptırmamış olanların; çalışmakta oldukları optisyenlik müesseselerindeki mesul müdürlük görevi ile diğer meslekî görevlerinden ayrılmaları gerekecek ve mesleklerini icra edemez duruma düşeceklerdir. Bu suretle görevinden alınan kişilerin yerine odaya kayıt yaptırmış olan meslek mensuplarının atanmaları gerekli olacaktır.

1.1- Zikredilen geçici maddenin beşinci fıkrasında kesin olarak belirtilen (3) aylık sürenin sonunda optisyen-gözlükçü odasına kayıt yaptırmamış olanlar, daha sonra kaydını yaptırmış olsalar bile, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin geçici 5 inci maddesi gereğince, odaların yapılacak olan ilk genel kurullarına katılamayacak, oda organları ve Büyük Genel Kurul temsilcilikleri için aday olamayacak ve aday da gösterilemeyecektir.

2- Odaların kurucu yönetim, denetleme ve disiplin kurulları, yapılmış ve yapılacak olan başvurular değerlendirilerek Birliğimiz Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenip görevlendirilecektir.

2.1- Odaların kurucusu olarak görev almak isteyen meslek mensupları, bu duyurunun yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Birlik Merkez Yönetim Kurulu’na başvurabilirler.

2.2- Odalara kayıt olmak için gerekli olan bilgi ve belgeler, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin 55 inci maddesinde belirtilmiş olup; hâlen mesleklerini icra etmekte olan optisyenler ve gözlükçüler, detaylı bilgi almak için odaların kurucu yönetim kurullarının adres ve diğer iletişim bilgilerini Birliğimiz Merkezinden öğrenebilirler.

2.3- Kanun’a ve Yönetmeliğe göre odaya kayıt olmaları ihtiyarî olan optisyenler ve gözlükçüler de aynı usûle göre odaya kayıt yaptırabileceklerdir.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği
Meşrutiyet Cad. Konur Sok.
No: 41/17/ Kızılay/ANKARA
0312 419 38 11- 0312 419 38 12

TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODALARI
1) I. Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası: İstanbul merkez olmak üzere (İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ)

2) II. Bölge Ankara Optisyen-Gözlükçüler Odası: Ankara merkez olmak üzere (Ankara, Çankırı, Çorum, Eskişehir ve Kırıkkale)

3)III. Bölge İzmir Optisyen-Gözlükçüler Odası: İzmir merkez olmak üzere (İzmir)

4) IV. Bölge Antalya Optisyen-Gözlükçüler Odası: Antalya merkez olmak üzere (Antalya, Burdur ve Isparta)

5) V. Bölge Bursa Optisyen-Gözlükçüler Odası: Bursa merkez olmak üzere (Bursa, Bilecik ve Yalova)

6) VI. Bölge Konya Optisyen-Gözlükçüler Odası: Konya merkez olmak üzere (Konya ve Karaman)

7) VII. Bölge Kocaeli Optisyen-Gözlükçüler Odası: Kocaeli merkez olmak üzere (Kocaeli, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Sakarya ve Zonguldak)

8) VIII. Bölge Mersin Optisyen-Gözlükçüler Odası: Mersin merkez olmak üzere (Mersin)

9) IX. Bölge Kayseri Optisyen-Gözlükçüler Odası: Kayseri merkez olmak üzere (Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir)

10) X. Bölge Adana Optisyen-Gözlükçüler Odası: Adana merkez olmak üzere (Adana, Aksaray ve Niğde)

11) XI. Bölge Samsun Optisyen-Gözlükçüler Odası: Samsun merkez olmak üzere (Samsun, Amasya, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Tokat ve Trabzon)

12) XII. Bölge Balıkesir Optisyen-Gözlükçüler Odası: Balıkesir merkez olmak üzere (Balıkesir ve Çanakkale)

13) XIII. Bölge Muğla Optisyen-Gözlükçüler Odası: Muğla merkez olmak üzere (Muğla)

14) XIV. Bölge Aydın Optisyen-Gözlükçüler Odası: Aydın merkez olmak üzere (Aydın ve Uşak)

15) XV. Bölge Manisa Optisyen-Gözlükçüler Odası: Manisa merkez olmak üzere (Manisa ve Kütahya)

16) XVI. Bölge Denizli Optisyen-Gözlükçüler Odası: Denizli merkez olmak üzere (Denizli ve Afyonkarahisar)

17) XVII. Bölge Gaziantep Optisyen-Gözlükçüler Odası: Gaziantep merkez olmak üzere (Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya)

18) XVIII. Bölge Hatay Optisyen-Gözlükçüler Odası: Hatay merkez olmak üzere (Hatay ve Osmaniye)

19) XIX. Bölge Güneydoğu Optisyen-Gözlükçüler Odası: Şanlıurfa merkez olmak üzere (Şanlıurfa, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van)

20) XX. Bölge Kuzeydoğu Optisyen-Gözlükçüler Odası: Sivas merkez olmak üzere (Sivas, Ardahan, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli) 5692/1-1

 

Tüm Gözlükçülük Sektörüne Hayırlı Olsun

Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tüm sektörümüze hayırlar getirmesini temenni eder, meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

 

Resmi Gazeteye Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190524-3.htm

Türk Optisyen-Gözlükçüler Oda-Birlik Genel Kurulu Yapıldı

17 Mart 2018 tarihinde Ankara’ da Sağlık bakanlığı toplantı salonunda Türk Optisyen-Gözlükçüler Oda-Birlik Genel Kurulu yapıldı. Çeşitli illerden gelen 95 delege oy kullandı.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a ek madde 1 ilave edilerek kamu kurumu niteliğinde Optisyen-Gözlükçüler Odaları Ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin ilk genel kurulu 17/3/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul seçim sonuç listesine ekte yer verilmiştir. Seçimin sonunda Sn. Mahmut Yetim’in listesi seçimi kazandı.

Tüm sektörümüze hayırlı uğurlu olsun.

Kasım 2018 Dönemi Optik Fatura Bedelleri Hakkında

SGK Muhasebe Daire Başkanlığından aldığımız bilgiye göre;

Kasım 2018 dönemi Optik fatura tutarları 15 Şubat 2019 Cuma günü bankalara gönderilecek olup, aynı gün içerisinde optisyenlik müesseselerinin hesaplarında olacaktır.

Bilgilerinize,

VEFAT HAKKINDA

Ege Federasyonu Saymanı aynı zamanda İzmir Derneği Yönetim Kurulu üyesi Burçin KÜÇÜKÖREN’in annesi Suat KÜÇÜKÖREN vefat etmistir.

Cenazesi 23.01.2019 Çarsamba günü (BUGÜN) ögle namazina müteakip Ilahiyat Fakültesi (Izmir) camiinden kaldirilacaktir.
Merhumeye Allah’tan rahmet yakinlarina başsağlığı dileriz.

Taziye icin Burçin KÜÇÜKÖREN
0(532)421 30 31

2019 SGK Sözleşme Ücreti Ödeme İşlemleri Hakkında

Sayın Meslektaşlarımız

2019 yılı SGK Sözleşmesi için Kurum tarafından daha önceden yayınlanan duyuru gereği sözleşme bedeli olarak Brüt Asgari Ücretin 5/1 ve/veya 0,02 katı olarak değerlendirilen bedelin aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yatırılması ve dekontunun sözleşme EK’ine eklenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize,

Ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak yatırılması,
Ücretlerin beyan usulü yöntemi kullanılarak vergi numarası (öncelikli) veya TC kimlik numarasıyla;
SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerine veya,

Beyan usulü sistemini bugün itibariyle internet bankacılığına entegre eden bankaların (Akbank, Denizbank, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası) internet bankacılığı aracılığıyla, aşağıdaki şekilde, başvuru tipine göre seçim yapılarak ücretlerin yatırılması gerekmektedir.

ÖDEMELER ; SGK ÖDEMELERİ

YATIRILACAK YÖNTEM ; BEYAN USULÜ

İL SEÇİMİ ; ANKARA

SEÇİLECEK BİRİM (SAYMANLIK ADI) ; GELİR MUHASEBE BİRİMİ

REFERANS NUMARASI (SORGULAMA TİPİ) ; VERGİ NUMARASI (ÖNCELİKLİ) veya TC KİMLİK NUMARASI (Müessese Sahibinin)

BAŞVURU TİPİ ; 1046 GSS SÖZLEŞME ÜCRET

ÖDENECEK BEDEL ; 2019 Yılı Brüt Asgari Ücretin 5/1 ve/veya 0,2 katı ( 511,68- TL )

AÇIKLAMA KISMINA;
“OPTİSYENLİK MÜESSESESİNİN İSMİ MEDULA SİCİL NUMARASI, 2019 YILI OPTİK SÖZLEŞME ÜCRETİ VE 6030 KODU” ŞEKLİNDE YAZILACAKTIR.

Bilgilerinize

Sözleşme İşlemleri Hakkında Duyuru

Değerli Üyelerimiz;
Sözleşmesi devam eden müesseseler aşağıdaki evrakları 25 Ocak 2019 mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize

Evraklar ;

1-) Mağaza kaşesini yanınızda bulundurunuz.

2-) 2019 Yılı Sözleme Ücreti Dekontu 2019 Yılı Brüt Asgari Ücretin 5/1 ve/veya 0,2 katı ( 511,68- TL ) Bankalara 6030 kodu açıklama kısmına yazılacaktır.

3-) Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi (Asıllarını mutlaka yanınızda getiriniz.)

4-) Adli Sicil Belgesi

Sözleşmesi olmayan müesseseler 2018 optik sözleşmesinde istenen tüm evrakları hazırlamalıdır.
Duyurulur.

2019 SGK Optik Sözleşmesi Hakkında

Değerli Üye Meslektaşlarımız

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 9 Ocak 2019 tarihinde yayınladığı duyuru gereği mevcut sözleşme 1(bir ) yıl da uzamış sayılır ve yeniden sözleşme ücreti alınır bilgileri paylaşılmış olup 25 Ocak 2019 tarihine kadar işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.
Bilgilerinize

2019 Yılı Reçete Kayıt Defteri Sıra Numarası Hakkında

Sayın Üye Meslektaşlarım,

18 Ocak 2014 tarih ve 28886 sayılı Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesince müesseslerimiz tarafından kabul edilen reçetelerin ( Gözlük- Lens ) kayıt defterine kayıt yapılması zorunludur.

Yönetmelik EK’i denetleme formunda yapılan düzenleme sonucunda “ Reçete Kayıt Defteri” düzensiz olduğu tesbit edilmesi halinde birincisinde idari para cezası uygulanmaktadır. Tekrarı halinde de idari para cezası iki katı uygulanmaktadır.

Bu durumda; müesseselerimiz tarafından kabul edilen reçetelerin tamamı ( SGK Reçetesi, Özel Reçeteler, fatura edilen reçeteler vb ) deftere kayıt edilmelidir.

Meslektaşlarımızın olası ceza-i işleme maruz kalmamaları için gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz.

Not : Her sene reçete ve lens defteri kayıt sıra numarası yeniden yani ( 1 ) ile başlamak zorundadır.

Bilgilerinize,

Kasım 2018 Dönemi Optik Katılım Payı Hakkında

SGK Muhasebe Daire Başkanlığından aldığımız bilgiye göre;

Kasım 2018 dönemi Optik fatura katılım payı tutarları 28 Aralık 2018 Cuma günü bankalara gönderilecek olup, aynı gün içerisinde optisyenlik müesseselerinin hesaplarında olacaktır.

Bilgilerinize,